Khi tham gia các sự kiện du lịch, chương trình từ thiện. Tổ chức công ty thường đặt may áo thun team building nhóm công ty để thể hiện tinh thần đồng đội và thể hiện ý tưởng của sự kiện.

Áo Thun Team Building Ngân Hàng BIDV
Áo thun team building BIDV