Đồng phục là gì? Các loại áo đồng phục được phân loại ra sao?

Đồng phục là gì?  cách phân loại các loại áo đồng phụcgồm các loại nào? [...]