Đồng phục bảo hộ lao động là gì?

Bảo hộ lao động là trang phục được trang bị riêng cho người lao động [...]