Đồng phục Grab – Quy chuẩn đồng phục Grab và bảng giá

Chắc hẳn mọi người đều quen thuộc với đồng phục của Grab chủ yếu là [...]